hamer (2)

Welkom bij Özkara Advocaten

Özkara advocaten is een advocatenkantoor in Arnhem, gevestigd in de levendige wijk Klarendal.

Het kantoor is opgericht vanuit de gedachte om hoogwaardige juridische dienstverlening te bieden zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen. U heeft immers niets aan niet te realiseren juridisch advies.

01_05-Ozkara portretten-Ismet Ozkara_2

Mr. I. Özkara

Mr. Ismet Özkara is zijn loopbaan begonnen als bedrijfsjurist om daarna enige jaren bij de Immigratie Naturalisatie Dienst te werken. Inmiddels is mr. Özkara sedert 2007 als advocaat werkzaam en hij heeft zich daarbij gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. In deze periode heeft mr. Özkara voorts een gedegen reputatie opgebouwd als een uiterst kundig advocaat die betrokken is bij zijn cliënten. Deze deskundigheid en betrokkenheid vertaalt zich naar een succesvolle vreemdelingenrechtpraktijk waarbij het niet zelden voorkomt dat uitzettingen van cliënten op het laatste moment worden voorkomen door het daadkrachtig optreden van mr. Özkara.

Het laatste nieuws

Waarschijnlijk zal een groot aantal werkgevers te maken krijgen met een gehele of gedeeltelijke terugvordering van het subsidievoorschot dat is ontvangen op grond van de Tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Veel werkgevers zullen het om uiteenlopende redenen niet eens zijn met een terugvordering. In bezwaar of beroep zullen zij tegen een beperking van de NOW aanlopen: de regeling biedt nauwelijks tot geen ruimte voor maatwerk, oftewel om recht te doen aan het individuele geval. Er is gekozen voor een ‘grofmazig’ systeem, met zeer weinig discretionaire ruimte voor het UWV. Het is zeer de vraag of die eenzijdige focus op uitvoerbaarheid wel te rechtvaardigen is gelet op de belangen van werkgevers bij het krijgen van (voldoende) NOW-subsidie. Een andere kwestie is of werkgevers door middel van ‘exceptieve toetsing’ kunnen… [...]

Het Nederlandse huurprijzenrecht voor de huur van woonruimte combineert wettelijke regels over de hoogte van de huurprijs en van de wettelijke huurverhoging voor sociale (en tijdelijk ook voor geliberaliseerde) woonruimte met de mogelijkheid van huurprijsverhoging op basis van een contractueel huurprijswijzigingsbeding (in de praktijk vaak ‘huurverhogingsbeding’ genoemd) bij zowel sociale als geliberaliseerde woonruimte. In dit artikel wordt onderzocht of dit systeem verenigbaar is met de rechtspraak van het Hof van Justitie over prijswijzigingsbedingen in algemene voorwaarden. [verder lezen in NAVIGATOR] [...]

In zijn preadvies voor het Jaarcongres van de Nederlandse Juristen-Vereniging over de jurist van de toekomst schetst Mark Bovens twee belangrijke trends: aan de ene kant een stijgende lijn in het aantal juristen en aan de andere kant een dalende lijn in de invloed van juristen bij de overheid en in het bedrijfsleven. Oftewel: de stem van juristen wordt steeds luider, maar er wordt op steeds minder plekken naar hen geluisterd. Volgens hem zullen juristen daarom ‘het woord van de rechtsstaat luider en duidelijker moeten verkondigen’. Het feit dat er minder naar juristen wordt geluisterd kan echter misschien ook wel worden verklaard door het werk van juristen zelf. Daarom is de conclusie van dit essay: de succesvolle jurist van de toekomst is geen zendeling, maar een meester-verbinder. [verder lezen in… [...]

Invoering van het Burgerforum kiesstelsel geeft de kiezer vanaf 2023 de keuze om te stemmen op een partij of bepaalde kandidaat. Doel is het verbeteren van de relatie tussen de kiezer en gekozene. Naast praktische bezwaren die aan het nieuwe kiesstelsel kleven, is het belangrijkste punt van kritiek dat niet de representatie het probleem is, maar het primaat van de politiek. [verder lezen in NAVIGATOR] [...]