hoofdbanner

Welkom bij Özkara Advocaten

Het kantoor is opgericht vanuit de gedachte om hoogwaardige juridische dienstverlening te bieden zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen. U heeft immers niets aan niet te realiseren juridisch advies.

Met onze jarenlange ervaring en deskundige advocaten staan wij voor u klaar!

IMG_7738

Ismet

Mr. I. (Ismet) Özkara is de oprichter van Ozkara advocaten. Mr. Özkara is zijn loopbaan begonnen als bedrijfsjurist. Hij heeft daarna enkele jaren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gewerkt. Inmiddels is mr. Özkara sinds 2007 werkzaam als advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Gedurende zijn carrière heeft mr. Özkara een gedegen reputatie opgebouwd. Hij staat bekend als een deskundige advocaat die betrokken is bij zijn cliënten. Deze deskundigheid en betrokkenheid vertaalt zich naar een succesvolle vreemdelingenrechtpraktijk, waarbij het niet zelden voorkomt dat het daadkrachtig optreden van mr. Özkara de uitzetting van cliënten op het laatste moment tegenhoudt.

Mr. Özkara heeft zich verder gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmigratie met een focus op onder andere het Turkse Associatieverdrag, Kennismigranten, Tewerkstellingsvergunning arbeid in loondienst en arbeid als ondernemer. Mr. Ozkara is lid van de Orde van advocaten, de Specialistenvereniging Stichting Migratierecht en door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

Mr. Özkara heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
-Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behandelen op dit rechtsgebied.

Het laatste nieuws

De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van een ‘aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid’ als er door de ambtenaar is uitgegaan van het juiste op dat moment geldende sanctiebedrag. [...]

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat de werkers die via Temper werken geen uitzendkrachten zijn. De vakbonden FNV en CNV vinden het oordeel onbegrijpelijk en gaan in hoger beroep. [...]

De Afdeling wil van het HvJ EU weten of en hoe vaak de Minister van Asiel en Migratie aansluitend gebruik mag maken van de bevoegdheid om de beslistermijn voor asielverzoeken te verlengen. [...]

De bond wil dat alleen daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht, de toerekenvolgorde wordt omgedraaid en het (ver)kopen van schulden wordt verboden. [...]

De registratieplicht voor sekswerkers om te kunnen werken op de tippelzone is in strijd met het recht op privacy (AVG). [...]