hoofdbanner

Welkom bij Özkara Advocaten

Het kantoor is opgericht vanuit de gedachte om hoogwaardige juridische dienstverlening te bieden zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen. U heeft immers niets aan niet te realiseren juridisch advies.

Met onze jarenlange ervaring en deskundige advocaten staan wij voor u klaar!

IMG_7738

Ismet

Mr. I. (Ismet) Özkara is de oprichter van Ozkara advocaten. Mr. Özkara is zijn loopbaan begonnen als bedrijfsjurist. Hij heeft daarna enkele jaren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gewerkt. Inmiddels is mr. Özkara sinds 2007 werkzaam als advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Gedurende zijn carrière heeft mr. Özkara een gedegen reputatie opgebouwd. Hij staat bekend als een deskundige advocaat die betrokken is bij zijn cliënten. Deze deskundigheid en betrokkenheid vertaalt zich naar een succesvolle vreemdelingenrechtpraktijk, waarbij het niet zelden voorkomt dat het daadkrachtig optreden van mr. Özkara de uitzetting van cliënten op het laatste moment tegenhoudt.

Mr. Özkara heeft zich verder gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmigratie met een focus op onder andere het Turkse Associatieverdrag, Kennismigranten, Tewerkstellingsvergunning arbeid in loondienst en arbeid als ondernemer. Mr. Ozkara is lid van de Orde van advocaten, de Specialistenvereniging Stichting Migratierecht en door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

Mr. Özkara heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
-Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behandelen op dit rechtsgebied.

Het laatste nieuws

Naast een crash course EU-Grondrechtenhandvest komt in de vier preadviezen bestuursrecht, civiel recht, arbeidsrecht en strafrecht de waarde, werking en potentie van het Handvest voor het recht aan de orde. [...]

Er zijn zorgen over de leefomstandigheden van kinderen in de gehele asielketen, in het bijzonder voor hun veiligheidssituatie in opvanglocaties. [...]

Volgens het kabinet is er nu weinig ruimte om een belangenafweging te maken tussen het demonstratierecht en andere grondrechten. [...]

Er zijn geen minimumvereisten over de uitvoering van het transparantieregister. EU-instellingen zijn grotendeels vrij in hoe zij het toepassen. [...]

In het jaarverslag pleit de Raad van State niet alleen voor het onderhouden en versterken van de rechtsstaat, maar ook vernieuwing. [...]