hoofdbanner

Welkom bij Özkara Advocaten

Het kantoor is opgericht vanuit de gedachte om hoogwaardige juridische dienstverlening te bieden zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen. U heeft immers niets aan niet te realiseren juridisch advies.

Met onze jarenlange ervaring en deskundige advocaten staan wij voor u klaar!

IMG_7738

Ismet

Mr. I. (Ismet) Özkara is de oprichter van Ozkara advocaten. Mr. Özkara is zijn loopbaan begonnen als bedrijfsjurist. Hij heeft daarna enkele jaren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gewerkt. Inmiddels is mr. Özkara sinds 2007 werkzaam als advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Gedurende zijn carrière heeft mr. Özkara een gedegen reputatie opgebouwd. Hij staat bekend als een deskundige advocaat die betrokken is bij zijn cliënten. Deze deskundigheid en betrokkenheid vertaalt zich naar een succesvolle vreemdelingenrechtpraktijk, waarbij het niet zelden voorkomt dat het daadkrachtig optreden van mr. Özkara de uitzetting van cliënten op het laatste moment tegenhoudt.

Mr. Özkara heeft zich verder gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmigratie met een focus op onder andere het Turkse Associatieverdrag, Kennismigranten, Tewerkstellingsvergunning arbeid in loondienst en arbeid als ondernemer. Mr. Ozkara is lid van de Orde van advocaten, de Specialistenvereniging Stichting Migratierecht en door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

Mr. Özkara heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
-Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behandelen op dit rechtsgebied.

Het laatste nieuws

Doel van het fonds is de maatregelen te bekostigen die nodig zijn om de stikstofbelasting van de natuur terug te dringen, evenals de emissies van broeikasgassen door landbouw en landgebruik. [...]

Met de toepassing van de emissiefactoren voor deze stalsystemen is de uitstoot uit de stallen niet met de zekerheid vast te stellen omdat deze emissiefactoren de werkelijke stikstofuitstoot waarschijnlijk onderschatten. [...]

Het initiatiefwetsvoorstel bepleit de invoering van elektronische detentie als alternatief voor vrijheidsstraffen tot en met zes maanden. [...]

Uit het onderzoek blijkt dat art. 1 EP EVRM geen knellend keurslijf vormt. De wetgever komt volgens de rechtspraak van het EHRM over art. 1 EP EVRM een ruime mate van beoordelingsvrijheid toe. [...]

De Autoriteit Consument en Markt blijft van oordeel dat alle drie de onderdelen van de App Store-voorwaarden onredelijk zijn. [...]