hoofdbanner

Welkom bij Özkara Advocaten

Het kantoor is opgericht vanuit de gedachte om hoogwaardige juridische dienstverlening te bieden zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen. U heeft immers niets aan niet te realiseren juridisch advies.

Met onze jarenlange ervaring en deskundige advocaten staan wij voor u klaar!

IMG_7738

Ismet

Mr. I. (Ismet) Özkara is de oprichter van Ozkara advocaten. Mr. Özkara is zijn loopbaan begonnen als bedrijfsjurist. Hij heeft daarna enkele jaren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gewerkt. Inmiddels is mr. Özkara sinds 2007 werkzaam als advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Gedurende zijn carrière heeft mr. Özkara een gedegen reputatie opgebouwd. Hij staat bekend als een deskundige advocaat die betrokken is bij zijn cliënten. Deze deskundigheid en betrokkenheid vertaalt zich naar een succesvolle vreemdelingenrechtpraktijk, waarbij het niet zelden voorkomt dat het daadkrachtig optreden van mr. Özkara de uitzetting van cliënten op het laatste moment tegenhoudt.

Mr. Özkara heeft zich verder gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmigratie met een focus op onder andere het Turkse Associatieverdrag, Kennismigranten, Tewerkstellingsvergunning arbeid in loondienst en arbeid als ondernemer. Mr. Ozkara is lid van de Orde van advocaten, de Specialistenvereniging Stichting Migratierecht en door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

Mr. Özkara heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
-Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behandelen op dit rechtsgebied.

Het laatste nieuws

De betrokkene vond dat de strikte toepassing van het Dagloonbesluit in haar geval onredelijk uitpakt en heeft daarom gevraagd om maatwerk. De Raad heeft betrokkene in het gelijk gesteld. [...]

De eis verhindert dat asielzoekers effectieve toegang krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt en is in strijd met de Europese Opvangrichtlijn. [...]

Elke lidstaat heeft een eigen beoordelingsmarge bij het invullen van neutraliteit van het werk in openbare dienst, afhankelijk van de specifieke eigen context. Dat doel moet wel coherent en systematisch worden nagestreefd. [...]

Het UWV volgde tot begin 2023 op illegale wijze het online gedrag van mensen met een WW-uitkering en draait nu beslissingen uit deze Risicoscan Verblijf Buiten Nederland terug. [...]

Maaltijdbezorger Deliveroo moet met terugwerkende kracht vanaf 2015 de cao Beroepsgoederenvervoer toepassen en pensioenpremies afdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg. [...]