tekst-banner-advocaten-en-medewerkers

Ismet

Mr. I. (Ismet) Özkara is de oprichter van Ozkara advocaten. Mr. Özkara is zijn loopbaan begonnen als bedrijfsjurist. Hij heeft daarna enkele jaren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gewerkt. Inmiddels is mr. Özkara sinds 2007 werkzaam als advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Gedurende zijn carrière heeft mr. Özkara een gedegen reputatie opgebouwd. Hij staat bekend als een deskundige advocaat die betrokken is bij zijn cliënten. Deze deskundigheid en betrokkenheid vertaalt zich naar een succesvolle vreemdelingenrechtpraktijk, waarbij het niet zelden voorkomt dat het daadkrachtig optreden van mr. Özkara de uitzetting van cliënten op het laatste moment tegenhoudt.

Mr. Özkara heeft zich verder gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmigratie met een focus op onder andere het Turkse Associatieverdrag, Kennismigranten, Tewerkstellingsvergunning arbeid in loondienst en arbeid als ondernemer. Mr. Ozkara is lid van de Orde van advocaten, de Specialistenvereniging Stichting Migratierecht en door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

Mr. Özkara heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
-Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behandelen op dit rechtsgebied.

IMG_7738

Mustafa

Mr. M. (Mustafa) Bal heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mr. Bal heeft ruime ervaring en gedegen kennis binnen het sociaal zekerheidsrecht en het algemeen bestuursrecht. Hij houdt zijn praktijk op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht (WW, Ziektewet, WIA, Participatiewet, WMO, WLZ, AKW), algemeen bestuursrecht en letselschaderecht. Naast zijn werk als advocaat heeft mr. Bal een nevenfunctie als gemeenteraadslid in de gemeente Arnhem.

Mr. Bal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
-sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behandelen op dit rechtsgebied.

IMG_8046

Cem

Mr. C. (Cem) Çakir is civiel- en bestuursrechtelijk afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is als advocaat werkzaam binnen de rechtsgebieden letselschaderecht en arbeidsrecht. Mr. Çakir houdt van aanpakken, oplossingsgericht en realistisch werken en snel doordringen tot de kern van de zaak. Hij spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Turks.

Mr. Çakir heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
-arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behandelen op dit rechtsgebied.

IMG_8044

Milad

Mr. M. (Milad) Djamal heeft na zijn studie rechtsgeleerdheid een aantal jaren gewerkt als bedrijfsjurist en als docent recht in het hoger onderwijs. Om zijn opgedane kennis en ervaring verder in de praktijk toe te passen en om zijn ambities na te streven, sloot mr. Djamal zich aan bij Ozkara advocaten.
Luisteren naar de cliënt en vanuit de behoefte van de cliënt de meest passende juridische strategie bepalen, behoren tot de belangrijkste doelen van mr. Djamal. Doelgericht en resultaatgericht te werk gaan, zonder details uit het oog te verliezen, zijn voor hem belangrijke eigenschappen die hij graag inzet om voor zijn cliënt het beste resultaat te behalen. Mr. Djamal beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Naast de Nederlandse taal beheerst hij de Engelse, Duitse en Afghaanse (Pashto en Dari) taal. Mr. Djamal is gespecialiseerd in het civiele recht en houdt zich voornamelijk bezig met burgerlijke zaken, met name het contractenrecht en ondernemingsrecht.

IMG_8047

Zehra

Mr. Z. (Zehra) Acer studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam in de afstudeerrichting privaatrecht, met de aantekening advocatuur. Als advocaat houdt zij zich onder meer bezig met echtscheidingen, boedelscheidingen, omgang en alimentatie. Zaken in het personen- en familierecht zijn vaak emotioneel beladen. Mr. Acer acht het van belang dat cliënten zich gehoord en op hun gemak voelen.

Mr. Acer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
-personen- en familierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behandelen op dit rechtsgebied.

IMG_8040

Yasin

Mr. Y. (Yasin) Seyran behaalde zijn masterdiploma rechtsgeleerdheid aan de Tilburg Universiteit, met een specialisatie in het bestuursrecht. Tijdens en na zijn studie heeft hij uitgebreide kennis en ervaring opgedaan op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht. Mr. Seyran beantwoord graag uw vragen over de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), WAJONG-uitkering en de Bijstandsuitkering/Participatiewet (Pw).

Mr. Seyran helpt u snel en pragmatisch verder en voorziet u van advies in begrijpelijke taal. Hij spreekt vloeiend Nederlands, Turks en Engels. Ook behandelt hij zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand door de overheid.

 

IMG_8041
IMG_8113

Dhr. Abdullah Bal

Jurist

IMG_8112

Mw. Meyra Özkara

Jurist

IMG_8111

Mw. Nasip Özkara

Secretariaat

IMG_8110

Mw. Sana Raissi

Jurist

ALLE BIJ OZKARA ADVOCATEN WERKZAME ADVOCATEN WERKEN VOOR EIGEN REKENING EN RISICO.