tekst-banner-kosten
4.1.1

Het kantoor neemt zaken in behandeling op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dit wil zeggen dat u, behoudens een door de Raad voor Rechtsbijstand te bepalen eigen bijdrage, verder geen uurtarief aan de advocaat bent verschuldigd. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald aan de hand van het inkomen van u en uw eventuele partner met wie u in het peiljaar een gemeenschappelijke huishouding voerde. U kunt op www.rvr.org bezien of u mogelijk in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Indien de behandeling van de zaak op basis van uur maal tarief plaatsvindt, wordt er in beginsel een uurtarief gehanteerd. Onder omstandigheden en indien de zaak naar beoordeling van de advocaat dit toelaat, is het ook mogelijk een vaste prijs af te spreken.

Hercontrole door de Raad voor Rechtsbijstand

Uw inkomen wordt nog een keer gecontroleerd als uw inkomensgegevens ten tijde van de aanvraag van de toevoeging nog niet definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst. De Raad gaat dan bij de aanvraag uit van de op dat moment beschikbare gegevens.

Indien door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomen en/of vermogen in het peiljaar hoger is dan de inkomens- en vermogensgrens, kan de verleende toevoeging worden ingetrokken.

De intrekking van de toevoeging heeft als gevolg dat het recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten niet wordt vergoed. In dat geval zal u alsnog een factuur ontvangen van de advocaat die u alsnog volledig zelf moet betalen.