tekst-banner-geschillenregeling

Het advocatenkantoor streeft ernaar dat cliënten tevreden zijn over de dienstverlening van de advocaten en zorgt ervoor dat klachten op een zorgvuldige en behoorlijke manier worden behandeld.


Het kantoor staat open voor klachten van cliënten. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de direct betrokken advocaat op de eerste plaats verantwoordelijk is voor een juiste afhandeling van een klacht. De advocaat maakt aantekening van de klacht, waaruit duidelijk de zaak, de cliënt en de aard van de klacht blijkt en brengt dit onder de aandacht van degene die verantwoordelijk is voor de zaak. Alle aantekeningen met betrekking tot de klacht worden gemaakt op een speciaal daartoe bestemd klachtenformulier waarop ook wordt aangegeven op welke wijze de klacht is opgelost.


De advocaat informeert de klachtencoördinator direct over het bestaan van een klacht, en probeert de klacht binnen 24 uur op te lossen. Wanneer de klacht niet direct kan worden opgelost, neemt de advocaat of de klachtencoördinator contact op met de cliënt en meldt dat de klacht in behandeling is. Het kantoor heeft Mr I. Ozkara als klachtencoördinator aangewezen.


U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid. De checklist, het vragenformulier en het reglement kunt u vinden op de website www.geschillencommissie.nl. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoon (070) 310 53 10.