tekst-expertises

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht houdt zich bezig met situaties waarbij mensen in Nederland willen komen wonen, werken, studeren of verblijven bij familie. Daarnaast komt het ook voor dat men het land dient te verlaten omdat zijn/haar verblijfsvergunning is ingetrokken.

Ons kantoor staat zowel particuliere cliënten (bijvoorbeeld bij aanvragen om gezinshereniging) als zakelijke cliënten (bijvoorbeeld die buitenlands personeel of ondernemers willen aantrekken) bij.

Wij zijn bereid en in staat te procederen bij nationale instanties (INDArbeidsinspectie SZW, Rechtbank, Raad van State) alsook bij Europese instanties (Europees Hof voor Rechten van de Mens).

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied dat continue verandert. Dat vereist deskundigheid. Het arbeidsrecht bestaat hoofdzakelijk uit afspraken tussen de werkgever en werknemer, de wettelijke bepalingen en de cao-bepalingen. Het arbeidsrecht heeft verder raakvlakken met het sociaal zekerheidsrecht. Wij streven naar een snelle en praktische oplossing waarbij de belangen van de client centraal staan en waarmee u vooruit kunt.

Wij hebben onder meer kennis en ervaring inzake:

- Vaststellingsovereenkomst/beeindigingsovereenkomst
- Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
- Individueel ontslag waaronder bijvoorbeeld ontslag op staande voet en ontslag na twee jaar ziekte
- Overgang van onderneming
- Onderhandelen transitievergoeding
- Billijke vergoeding
- Concurrente- en/of relatiebedingen
- CAO-recht
- Reorganisatie
- Loonvordering
- Ziekte en re-integratie

Sociaal zekerheidsrecht

Zoekt u een advocaat die gespecialiseerd is in het sociaal zekerheidsrecht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden u graag juridisch advies en ondersteuning op het gebied van:

 • Bijstandszaken (Participatiewet)
 • UWV-zaken zoals:
  • Ziektewet
  • Werkloosheidswet
  • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Toeslagenzaken
 • AKW-zaken (kinderbijslag)
 • WMO-zaken

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht is onderdeel van het burgerlijk recht, dat zich richt op allerlei vormen van familiebetrekkingen, zoals geboorte, huwelijk en echtscheiding. De echtscheiding is de meest voorkomende procedure in het familierecht. Wanneer u heeft besloten te scheiden dan dienen er belangrijke beslissingen genomen te worden omtrent bijvoorbeeld alimentatie, boedelverdeling een regeling ten aanzien van de kinderen of pensioenverevening. Voor een dergelijke zaak dient u een advocaat in de arm te nemen. Wij kunnen u daarbij helpen. Ons kantoor is gespecialiseerd in onderstaande onderwerpen:

- Echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek of eenzijdig
- Boedelscheiding
- Alimentatie
- Ouderlijk gezag en voogdij
- Zorgregeling en omgang
- Afstamming: adoptie en erkenning van het kind
- Wijziging voor- en achternaam

 

Letselschade

Heeft u een verkeersongeval doorgemaakt, bent u gebeten of aangevallen door een hond of heeft u te maken gehad met een bedrijfsongeval? Dan is er vaak sprake van letselschade. Hierbij kunt u denken aan pijnklachten of een trauma. Letselschade is de fysieke en mentale schade die u oploopt naar aanleiding van een ongeval. In de meeste gevallen heeft u recht op schadevergoeding. De schadevergoeding na een ongeval bestaat uit materiele en immateriële schade. Immateriële schade bestaat uit smartengeld. Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor uw pijn, verdriet en verminderde levenslust. Onder materiele schade vallen veel meer schadeposten. Hierbij kunt u denken aan medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp, studievertraging, verlies aan verdienvermogen en meer.

Als u te maken krijgt met letselschade, heeft u recht op (vaak) kosteloze juridische hulp. De verzekeraar moet de kosten van juridische hulp namelijk vergoeden. U kunt daardoor gratis hulp krijgen. Onze advocaten helpen u graag bij het claimen van uw schadevergoeding, zodat u zich kunt richten op uw herstel terwijl uw advocaat aller voor u regelt.