23_01-David Jagersma - Ozkara sfeer_050_low res

Welkom bij Özkara Advocaten

Het kantoor is opgericht vanuit de gedachte om hoogwaardige juridische dienstverlening te bieden zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen. U heeft immers niets aan niet te realiseren juridisch advies.

Met onze jarenlange ervaring en deskundige advocaten staan wij voor u klaar!

IMG_7738

Ismet

Mr. I. (Ismet) Özkara is de oprichter van Ozkara advocaten. Mr. Özkara is zijn loopbaan begonnen als bedrijfsjurist. Hij heeft daarna enkele jaren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gewerkt. Inmiddels is mr. Özkara sinds 2007 werkzaam als advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Gedurende zijn carrière heeft mr. Özkara een gedegen reputatie opgebouwd. Hij staat bekend als een deskundige advocaat die betrokken is bij zijn cliënten. Deze deskundigheid en betrokkenheid vertaalt zich naar een succesvolle vreemdelingenrechtpraktijk, waarbij het niet zelden voorkomt dat het daadkrachtig optreden van mr. Özkara de uitzetting van cliënten op het laatste moment tegenhoudt.

Mr. Özkara heeft zich verder gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmigratie met een focus op onder andere het Turkse Associatieverdrag, Kennismigranten, Tewerkstellingsvergunning arbeid in loondienst en arbeid als ondernemer. Mr. Ozkara is lid van de Orde van advocaten, de Specialistenvereniging Stichting Migratierecht en door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

Mr. Özkara heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
-Vreemdelingenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behandelen op dit rechtsgebied.

Het laatste nieuws

Door het voorstel van de regering kan deelneming aanmerkelijk hoger bestraft worden, terwijl de ernst van de handeling niet vergelijkbaar is met een poging of medeplichtigheid aan een ernstig delict. [...]

Gebrek aan passende hulp binnen de hele jeugdbescherming lijkt een rol te spelen bij het dalend aantal verzoeken voor een kinderbeschermingsmaatregel. [...]

De demonstraties van 26 november 2022, 28 januari 2023 en 11 maart 2023 zijn alle vreedzaam verlopen. De rechtbank ziet daarom niet in waarom een verlenging van gebiedsverbod noodzakelijk is. [...]

Wanneer het vermoeden bestaat dat een nieuwe technologie of stof ernstige schade aan de gezondheid of het milieu kan toebrengen, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen. [...]

De nieuwe regeling moet de samenwerking tussen douane, markttoezicht en rechtshandhaving verbeteren, onder meer door het delen van informatie via een douanedatahub. [...]