Hollanda’da gerçekleşen boşanmanın Türkiye’de tanınması

Evliliğini Turkiye’de gerçekleştiren fakat Hollanda’da boşanan vatandaşlar sadece Hollanda hükümetinin kanunlarına göre boşanmış olurlar.

 

Turkiye’de boşanma kararının tanınması için tekrar dava açılması gerekiyor. Tanıma davası açılmadığı sürece halen evli olarak görünüp farklı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

 

Tanıma tenfiz davasını nasıl açabilirsiniz ve hangi evrakları temin etmeniz gerekiyor?

 

Tanıma prosedürü Türkiye’de bir uzman avukat tarafından vekalet aracılığıyla başlatılması mümkün.

 

Hollanda Aile Hukuku mahkemesinin verdiği boşanma kararının aslı ve üzerinde apostille şerhinin bulunması gerekir.

 

Kararın keşinlesmesi için hiç bir işlem yapılmazsa kanunen temyiz süresini beklemeniz gerekir. Bu süreç üç aydır. Eğer her iki taraf boşanmaya karşı dava açmayacaklarını beyan ederse kesinleşme belgesini imzalayıp bu süreci beklemek zorunda değiller. Fakat bu şekilde temyiz haklarını bitirmiş olurlar ve karar kesinleşmiş olur.

 

İmzalanan bu belgeyi (akte van berusting) avukatın yazacağı dilekçeyle birlikte Den Haag belediyesine gönderip boşanmanın kayıtlara geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemin avukat tarafından yapılması gerekir.

 

Belediyenin vereceği onay bildirisi

 

ile mahkemeden kesinleşme şerhini alabilirsiniz. Bu durumda ilk önce belediye kayıt işlemlerinin bitmesini bekleyip daha sonra kesinleşme ve apostille almanız daha uygundur.

 

Bu karar (apostille ve kesinleşme serhi ile birlikte) yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekir.

 

Hollanda’nın bir çok şehrinde yeminli tercüman bulunmaktadır.

 

Ayrıca konsolosluğa bağlı olarak çalışan tercümanlara danışabilirsiniz

 

ve bunun için konsolosluktan bilgi almanız mümkündür.

 

Yeminli tercümanın mührü ve kendi açıklaması evraka eklenmelidir. Tercümeden sonra evrakları konsolosluk tarafından onaylatmanız ve

 

Türkiye’deki işlemleri takibe alması

 

için avukata vekaletname çıkartmanız gerekir. Bunun için özellikle

 

Türkiye’ye gitmeniz gerekmemektedir.

 

Tanıma tenfiz davalarında tekrar boşanma sebepleri incelenmez, netice itibarıyle Hollanda mahkemesi bu incelemeyi yapmış bulunmakta ve Türk mahkemesinin bu kararı değiştirme yetkisi yoktur. Türk mahkemesi bu kararın kanunlara aykırı olup olmadığını ve taraflara yeterince söz ya da savunma hakkı verilip verilmediğini inceler. Bu incelemeden sonra karar çıkar ve Türkiye’de boşanma işlemleri tamamlanmış olur.

 

Bu konuyla iligili detayli bilgi icin aile hukuku Avukatı Solmaz Usanmaz hanım ile irtibata geçebilirsiniz.

 

 

Av. İsmet Özkara