Türkiye’deki mal varlığı araştırması devam ediyor !

Daha önceki yazılarımızda Hollanda Devletinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’deki mal varlığı araştırmalarına değinmiştik. Son dönemde mal varlığı araştırmaları yoğun bir şekilde devam ettiğinden dolayı tekrar bu konuya değinmek istiyorum.

Sosyal yardım alan vatandaşların Hollanda sosyal kanunları kapsamında, sosyal yardım başvurusu yapıldığında, geliri ile ilgili bilgi vermek zorundadır. Ayrıca emekli olmuş ve ek emeklilik (AIO- aanvulling) alan kişilerinde gelir beyananında bulunması gerekmektedir. Türkiye’de bulunan arsa, ev vb. bütün mal varlıklarını kapsamaktadır. Sosyal ve emeklilik kuruluşu genellikle bir form gönderir ve mal varlığınızın olup olmadığını beyan etmenizi ister. Mal beyanı ettiğiniz taktirde, Türkiye’deki mal varlığınızı araştırmaya başlar ve değer tespit raporu hazırlar. Türkiye’de yapılan araştırmadan sonra sosyal yardım kuruluşu araştırma yapılan kişi ile görüşmek için ve ek bilgi almak için sosyal memuru ile konuşmaya davet eder. Bu konuşmada ek bilgi, T.C. kimlik numarası ve mal varlığı ile ilgili bilgi ister

Bu araştırma aşamasında önemli olan, ifade alan memurların kişinin yasal haklarından bahsetmemesidir. Susma hakkı ve bilirkişi raporu hazırlama hakkı gibi…

Hollanda’daki Sosyal ve İş Bakanlığı Türkiye’deki Hollanda Konsolosluğu aracılığıyla bu araştırmaları gerçekleştirmektedir. Bu araştırmalarda Türkiye’deki emlakçılardan değer tespit raporu istenmekte, hatta komşular ve muhtarlığa kadar araştırma yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda mal varlığınını sosyal makamların belirlediği en yüksek miktarı geçtiği taktirde tüm yapılan ödemeler geri talep edilmekte ve yanısıra para cezaları ödenmesi gerekmektedir. Hatta Hollanda’daki savcılık tarafından soruşturma başlatılabiliyor. Son dönemlerde çok rastladığımız husus ise Turkiye’deki mal varlıklarına el konulmasına kadar gitmektedir.

Bu durumlarda yasal haklarınız vardır. Yapılan araştırmalara itiraz edilebilir ve başka bir emlak veya bilirkişi tarafından ek rapor hazırlanabilir, araştırmayı ve sonucunu yargıya taşıyabilirsiniz.

Yasal haklarınız ve geniş bilgi için bizi araya bilirsiniz:

 

Av. İsmet Özkara

Türk vatandaşlarının vize başvuruları neden kabul edilmiyor?

Bu ayki yazımızda Türk vatandaşlarının Avrupa seyahetleri için Hollanda Konsolosluğu’na yaptıkları vize başvurularına değineceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye’ye seyahat için gelen misafirlere vize konusunda kolaylık sağlarken, maalesef aynı misafirperverliği Türk vatandaşları Hollanda’dan görmemektedir. Hollanda’ya seyahat veya aile ziyareti için gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ilk önce Hollanda Konsolusluğu’ndan vize başvurusunda bulunmak zorundadır. Bu başvuru için bir hayli evrak istenmektedir.

Vize başvurusu için gereken evraklar:

– Pasaportunuz, talep edilen vizenin süresi bitiminden sonra üç ay daha geçerli olması gerekir.

Başvuru sahibi tarafından tam olarak doldurulmuş ve imzalanmış bir vize başvuru formu.

Schengen ülkeleri için istenen vize süresi kadar yurtdışı seyahat ve sağlık sigorta poliçesi, limit tutarı en az 30.000,- Avro olmalıdır.

Hotel rezervasyon tarihlerinin, rezerve edilen gidiş-dönüş uçuş tarihleri ile uyumlu olması gerekir.

Varlık gelirleriniz, kira gelirleriniz, ev tapularınız, banka cüzdanlarınız, banka hesap çıktılarınız, araç ruhsatınız (aslı ve fotokopisi) gibi mali durumunuzu gösteren son dönemlere ait evraklar. Başvuru sahibinin, hotel ve uçak masrafları hariç günlük en azından 34,- Avro bulunduğunu ibraz etmesi gerekmektedir.

Gidiş-dönüş uçuş rezervasyonu (şayet çok girişli bir vize talebinde bulunulursa, ilk uçuş için gidiş dönüş uçak rezervasyonu ibraz edilmelidir.)

Hollanda’dan davet eden şahıstan/referanstan, 6 aydan eski olmayan ve belediye tarafından tasdiklenmiş bir davetiye.

Yukarıda belirtilen evraklar başvuru anında eksiksiz sunulduğu halde, maalesef Hollanda Konsolusluğu çoğu zaman başvuruları reddedmektedir. Gerekçe olarak ise geri dönmeme riskini belirtmektedir. Bu karara 4 hafta içerisinde avukat aracılıyla itiraz etme hakkınız vardır.

Vize Hollanda Konsoluslugu tarafindan kabul edildiği taktirde, Hollanda’ya girişte problem yaşayabilirsiniz. Maalesef Hollanda sınırında bir davetiye yazısı sorulabilir. Bu yüzden başvuru sahibinin/sahiplerinin, davetiye yazısının bir fotokopisini yanlarına almalı önerilir.

Yani Hollandaya giriş yapmak bir hayli zor. Hollanda vize konusunda fazla misafirperver değil.

Saygılarımla,

Oturum davalarındaki son gelişmeler!

Bu ayki yazımızda oturum davalarındaki songelişmeleri ve oturum başvuruları ile ilgili sıkçasorulan soruları cevaplamaya çalışacağız.

 

Oturum davalarındaki en önemli gelişmeyidaha önceki yazımızda anlatmıştık. AvrupaAdalet Divanı’nın vermiş olduğu karara göre;Hollanda oturum hakkı almak için Türkiye’dekiHollanda Konsolosluğu’nda ilk önceMVV vizesi için başvuru yapılması gerekmektedir.Başvuruların Turkiye’de beklenmesişart koşuluyor. Eğer kişi Hollanda’dabaşvuru yapar ise, bu başvuru MVV vizesiolmadığı için, oturum kriterlerine bakılmaksızınreddedilmektedir.Ankara Antlaşması’nın 13. maddesi gereğince,1 Aralık 1980 tarihinden sonra uygulanankısıtlamalar Tűrk işcileri ve aile fertleriiçin geçersiz olduğunu belirtir.

 

Yeni çıkan uygulamaya göre, Turkiye’ye gitmedenHollanda’da oturum başvurusu yapılabiliniyor.Bu uygulamadan yararlanmakiçin bazı kriterlere uygulması gerekmektedir.

 

Turkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıİsçi olmalıMaaş kriterine uyulması gerekmektedirBu uygulama birikte yaşayanlar (samen wonen)için geçerli değildir.

 

IND tarafından verilen geçici oturum (sticker)ile yurtdışına çıkabilir miyim?

 

Yargıtay bu konu hakkında emsal bir davada,ticari oturum başvurusu reddedilmediğisürece ve sınırda Ticaret Odası kaydı, ikametgahbelgesi ve şirket bilgileri ile girişyaptığı sürece Hollanda’ya girişin reddedilemiyeceğinibildirdi. Fakat IND bu konuhakkında her zaman olduğu gibi Yargıtay’ınkararı olmasına rağmen, kanun değişikliğigirişiminde bulunmadı.

 

 

Muvekkilerimizden aldığımız son bilgileregöre, belirli hava yolu şirketleri kesinlikli onayvermemektedirler. Ne yazık ki Hollanda Bakanlığıacil durumlar olmasına rağmen, geridönüş vizesi vermemektedir. Bu durumdaTurkiye’deki Hollanda Konsolosluğu’ndanvize başvurusu yapabilirsiniz veya yıldırımmahkemesine başvurabilirsiniz.

 

Saygılarımla

Hollanda’da gerçekleşen boşanmanın Türkiye’de tanınması

Evliliğini Turkiye’de gerçekleştiren fakat Hollanda’da boşanan vatandaşlar sadece Hollanda hükümetinin kanunlarına göre boşanmış olurlar.

 

Turkiye’de boşanma kararının tanınması için tekrar dava açılması gerekiyor. Tanıma davası açılmadığı sürece halen evli olarak görünüp farklı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

 

Tanıma tenfiz davasını nasıl açabilirsiniz ve hangi evrakları temin etmeniz gerekiyor?

 

Tanıma prosedürü Türkiye’de bir uzman avukat tarafından vekalet aracılığıyla başlatılması mümkün.

 

Hollanda Aile Hukuku mahkemesinin verdiği boşanma kararının aslı ve üzerinde apostille şerhinin bulunması gerekir.

 

Kararın keşinlesmesi için hiç bir işlem yapılmazsa kanunen temyiz süresini beklemeniz gerekir. Bu süreç üç aydır. Eğer her iki taraf boşanmaya karşı dava açmayacaklarını beyan ederse kesinleşme belgesini imzalayıp bu süreci beklemek zorunda değiller. Fakat bu şekilde temyiz haklarını bitirmiş olurlar ve karar kesinleşmiş olur.

 

İmzalanan bu belgeyi (akte van berusting) avukatın yazacağı dilekçeyle birlikte Den Haag belediyesine gönderip boşanmanın kayıtlara geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemin avukat tarafından yapılması gerekir.

 

Belediyenin vereceği onay bildirisi

 

ile mahkemeden kesinleşme şerhini alabilirsiniz. Bu durumda ilk önce belediye kayıt işlemlerinin bitmesini bekleyip daha sonra kesinleşme ve apostille almanız daha uygundur.

 

Bu karar (apostille ve kesinleşme serhi ile birlikte) yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekir.

 

Hollanda’nın bir çok şehrinde yeminli tercüman bulunmaktadır.

 

Ayrıca konsolosluğa bağlı olarak çalışan tercümanlara danışabilirsiniz

 

ve bunun için konsolosluktan bilgi almanız mümkündür.

 

Yeminli tercümanın mührü ve kendi açıklaması evraka eklenmelidir. Tercümeden sonra evrakları konsolosluk tarafından onaylatmanız ve

 

Türkiye’deki işlemleri takibe alması

 

için avukata vekaletname çıkartmanız gerekir. Bunun için özellikle

 

Türkiye’ye gitmeniz gerekmemektedir.

 

Tanıma tenfiz davalarında tekrar boşanma sebepleri incelenmez, netice itibarıyle Hollanda mahkemesi bu incelemeyi yapmış bulunmakta ve Türk mahkemesinin bu kararı değiştirme yetkisi yoktur. Türk mahkemesi bu kararın kanunlara aykırı olup olmadığını ve taraflara yeterince söz ya da savunma hakkı verilip verilmediğini inceler. Bu incelemeden sonra karar çıkar ve Türkiye’de boşanma işlemleri tamamlanmış olur.

 

Bu konuyla iligili detayli bilgi icin aile hukuku Avukatı Solmaz Usanmaz hanım ile irtibata geçebilirsiniz.

 

 

Av. İsmet Özkara

Ticari oturum hakkı IND tarafından tanınmak istenmiyor

Yıllardır verilen hukuk mücadelesinde, 1963 yılında yapılan Ankara Antlaşması’nın Türk vatandaşlarına getirmiş olduğu haklar son 7 yılda netlik kazanmaya başlamıştı. Özellikle Hollanda’ya ticari amaç ile işyeri açmak isteyen vatandaşlarımız için hukuki açıdan uzun bir yol kat edildi. 2008 yılında Danıştay, Hollanda’da MVV vizesi olmadan bulunan Türk vatandaşlarının ticari oturum başvurusu yapabileceğini belirtmişti.

 

Hollanda’da ticari oturum alabilmek icin, Türk vatandaşlarının ilk önce Hollanda Adalet Bakanlığı’na bağlı IND kurumuna oturum başvurusu yapması gerekmektedir. Bu başvuru ile beraber bazı evrakların sunulması şarttır. Oturum başvurusu için Ticaret Odası kaydı ve vergi numarası işlemlerinin başlatılması gereklidir. Şu an ise IND tarafından şirket raporu için öne sürdüğü şartlara uymayan vatandasların ticari oturum başvuruları genellikle reddedilmektedir.

 

Yapılan ticari oturum başvurusunu Ekonomi Bakanlığının değerlendirmesi için, detaylı ve genişletilmiş bir şirket raporu (ondernemingsplan) en önemli şartlardan biridir. Dosyanın IND tarafindan Ekonomik Bakanlığı’na gönderilmesi için evrakların düzenli bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Daha sonra Ekonomi Bakanlığı’ndan şirket için onay gelmesi gerekiyor. Prosedürün pozitif bir şekilde geçebilmesi icin, bazı kriterlere uyulması gerekiyor.

 

Fakat IND yapılan başvurulara başka kriterler eklemiştir. Özellille pazar araştırmasının uzman bir kişi tarafından yapılmadığından dolayı oturum başvuruları reddedilmektedir. Pazar araştırmasının yanı sıra.

 

* Vergi beyannameleri

 

* Şirketin alışveriş faturaları

 

* Banka dekontları

 

* Bilanço

 

* Ortaklık anlaşması

 

* Işyeri sigortası

 

* v.s

 

Kısacası, şirket hakkında bütün bilgilerin ticari oturum başvuru için hazırlanmasına önem gösterilmesi gerekiyor.

 

Yabancılardan sorumlu bakan 5 Şubat 2015 tarihinde meclise gönderdiği mektupta, 2014 yılında ticari oturum başvurusu yapan kişilerin 90 % Türk vatandaşı olduğunu ve başvurularının evraklar eksik olduğundan dolayı reddedildigini bildiridi. Enterasan olan olay ise başvuruların neredeyse tamamının Ekonomi Bakanlığı’na gönderilmeden reddedilmesi. Verilen kararların hepsinin birbirene benzemesi ve IND’nin hiçbir finansal bilgisi olmamasına rağmen, şirketin ekonomiye katkı sağlamadığına kanaat getirmesi.

 

 

Saygılarımla

Birinci neslin yaş büyütmedeki sorunları

Bu ayki yazımızda genellikle Hollanda’ya gelen birinci neslin Türk vatandaşlarının yaşadağı yaş büyütme prosedürendeki sıkıntılarını dile getireceğiz.

 

1940 ve 1960 yılları arasında Türkiye’de doğan birinci nesil Türk vatandaşlarının doğduğu yıllarda değil, daha sonraki yıllarda nufusa kayıt edildiği için, genellikle doğum tarihleri 1 Ocak olarak kayıt edilmiştir. Sadece ay olarak değil, yıl olarak da geç yazılmışlardır. Nufus Dairesi’ne geç yazma sebepleri olarak, genellikle çocukların erken yaşta askere gitmemesi için yaşları küçük yazılmıştır.

 

Zamanında Nüfus Dairesi’ne yaşları küçük yazılanlar, maalesef şu an sıkıntı yaşamaktadırlar. Emeklilik yaşı gelenler, nüfus yaşları küçük yazıldığı için emekli olamamaktadırlar.

 

Birinci nesil vatandaşların yaşlarını büyütmek için, ilk önce Türkiye’deki makamlara başvuru yaparak, yaş büyütme prosedürünü başlatmalıdırlar. Prosedür ilk olarak uzman doktorlar tarıfından kişinın fiziki ve kemik gelişimine bakarak bilir kişi raporu hazırlanır. Bu rapor şahitler ile birlikte mahkeme heyetine sunulur. Mahkeme heyetine sunulan delilleri inceliyerek yaş büyütme ile ilgili başvuru hakkında kararını bildirir. Mahkemenin almış olduğu karar ile Nüfus Dairesi’nde gerekli düzenlemeler yapılır. Bilgilerin nüfusa geçtiği zaman Türkiye’deki işlemler tamamlanmıştır.

 

Fakat Türkiye’de yapılan işlemlerin Hollanda’daki makamlara bildirilerek doğum tarihinin Hollanda’da belediye tarafından değişmesi gerekmektedir.

 

Hollanda makamları normal şartlar da Türkiye’deki resmi evrakları tanımak zorundadır. Fakat yaş büyütme konusundaki Türkiye’deki mahkeme kararlarını tanımamakta direnmektedir.

 

Bir sonraki yazımızda bu konu hakkında Hollanda’da başlatılan hukuki süreçten bahsedeceğiz.

 

Saygılarımla